• Friskoleprisen til Lars Johan Danielsen
  Friskoleprisen til Lars Johan Danielsen

  Tidligere rektor ved Danielsen Videregående Skole, Lars Johan Danielsen, er tildelt Friskoleprisen 2014.

  0
 • Analyse av læreverk
  Analyse av læreverk

  Danielsen-skolene og Egill Danielsen Stiftelse har bidratt til gjennomføringen av en analyse av to læreverk i samfunnsfag.

  0
 • Ny web-løsning
  Ny web-løsning

  Egill Danielsen Stiftelse og alle Danielsen-skolene har skiftet web-løsning. Vi håper du liker endringene!

  0
 • Våg å tenke
  Våg å tenke

  I forbindelse med Danielsen-skolenes 80-årsjubileum gav Egill Danielsen Stiftelse ut boken Våg å tenke.

  2
IMG_5931C-3

Egill Danielsen Stiftelse

Skolebevegelse

Danielsen er en kristen friskolebevegelse med i alt åtte skoler: Barneskole, ungdomsskoler, videregående skole og voksenopplæring.

Historien

Den første Danielsen-skolen startet i Bergen i 1932. Senere er det etablert nye skoler både i Bergen, i kommunene omkring, I Haugesund og på Karmøy.

Kristent grunnlag

Danielsen-skolene har en tydelig kristen basis for hele virksomheten. Vi ønsker å synliggjøre et kristent perspektiv på livet, og bevisstgjøre elevene på det livssynsmessige grunnlaget for de tekstene og kulturuttrykkene de møter.

Serviceorgan

Egill Danielsen Stiftelse ivaretar en del fellesfunksjoner for Danielsen-skolene – blant annet regnskaps- og IKT-tjenester og felles skoleutviklingstiltak. EDS eier også de fleste av skolebygningene.