imf0408.jpg
nlm_2-rgb.jpg
  • arena3.gif
    its.gif
    print.gif
    email.gif
ulriken.jpg

DANIELSEN SKOLER

Danielsen skoler er en kristen friskolebevegelse som startet i Bergensområdet i 1932. Vi feiret 80-års jubileum i 2012 med 7 skoler fra barnetrinnet til videregående, med ca 1 500 elever og med ca 180 ansatte. I Bergen sentrum ligger to videregående og en ungdomsskole. På Straume på Sotra ligger barneskole og ungdomsskole. På Osterøy, Frekhaug (Meland) og i Haugesund ligger det ungdomsskoler, de to siste startet høsten 2012.

Danielsen Ungdomsskole Karmøy har fått godkjenning av Udir for oppstart høsten 2013, lokalisert på Vea. Se tekst lenger nede på siden.

Vil du inn på de ulike skolene sine hjemmesider, finner du lenker til disse i høgre meny.

Egill Danielsen Stiftelse eier de fleste lokalene og yter tjenester for skolene: regnskap, lønn, IKT samt at vi har ansatt en egen skoleutvikler.


EDS gir ut lærebok: Våg å tenke

bilde-vag-a-tenke.png
Pris kr 199,- + porto
14.05.2013

Bestilles på:

posteds@danielsen-skoler.no

eller tlf 55 55 98 09Mye godt stoff om friskoler

Vi vil anbefale deg å gå inn på

www.kff.no eller

http://www.kff.no/artikkel/article/3419

og lese deg opp på alt som står om friskoler.

Mye godt å lese!


Hilsen fra Dagfinn Høybråten

dagfinn_h_10.jpg
Gratulerer, Karmøy!
Godkjenningen av Danielsen Ungdomsskole Karmøy vil bli mottatt med glede og forventning av mange elever og foreldre på Haugalandet. Den gir mulighet til å velge en skole som i hele sin virksomhet vil formidle de gode kristne verdiene. Danielsen-skolene har gjennom årene vist en evne til å kombinere høy faglig kvalitet med et godt læringsmiljø og en klart kristent siktemål. Disse skolene er verdifulle for Norge. De bygger unge mennesker for livet og de bygger Norge for framtiden.
Retten til å starte og drive friskoler er en grunnleggende menneskerett som Norge er forpliktet til å ivareta. Like viktig som å sikre en god offentlig fellesskole er det å gi foreldre mulighetene til å velge alternativ opplæring for sine barn. Dette har vært bakgrunnen for at Norge siden 1969 har hatt en lovfestet rett til å starte og drive privatskoler som er pedagogiske eller religiøse alternativer til den offentlige skolen. Tilskuddet fra staten skal være med å gjøre denne retten reell.
Jeg ønsker Danielsen Ungdomsskole Karmøy til lykke med satsingen!
Med vennlig hilsen
Dagfinn Høybråten
Stortingsrepresentant, KrF, Utenriks- og forsvarskomiteen
Stortingets 5.visepresident


Rektor til Karmøy

2012-12-05-jostein-skartveit.jpg
13.12.2012

Jostein Skartveit er av styret for Danielsen Ungdomsskole Karmøy ansatt som rektor ved skolen.

Jostein er 45 år gammel, gift og har 6 barn. Han bor på Vea. Siste året har han vært ansatt i en deltidsstilling som prosjektleder i Egill Danielsen Stiftelse. Arbeidet hans har bestått av oppgaver relatert til oppstart av skolen. Nå er skolen kommet et viktig steg videre siden rektor er på plass.

Jostein har en variert bakgrunn, både som lærer og misjonær.

Egill Danielsen Stiftelse er glad for at rektor nå er på plass også i Karmøy!

Han begynner i stillingen 1. januar 2013.Danielsen Ungdomsskole Karmøy godkjent

Dette er en god dag i Danielsen-skoler familien, men særlig for de ungdommene som vil gå på denne nye kristne skolen.

Danielsen Ungdomsskole Karmøy har fått godkjenning av Utdanningsdirektoratet. Skolen er godkjent for inntil 270 elever på trinnene 8-10, med oppstart høsten 2013.

Vi har tett opp mot 50 søkere til 8. trinn høsten 2013. Det er veldig gledelig, og dette er barn fra Karmøy kommune som gjerne vil ha et alternativ skolevalg.

Nå arbeides det med lokaler, særlig med å få godkjent et område hvor vi kan lage gode undervisningslokaler, lokaler for administrasjonen osv. Vi håper Karmøy kommune vil være våre gode hjelpere i den prosessen, som nå fremover vil være veldig avgjørende for at ting faller på plass til rett tid.


Skoleutvikler

Styremøtet for EDS ansatte den 4. juni 2012 Dag Askild Bleka som skoleutvikler i Danielsen skoler.

Skoleutviklerstillingen er en ny stilling i friskolebevegelsen Danielsen, og skolene er glad for at styret satser på økt kompetanse og økte ressurser, både inn mot eksisterende skoler og inn mot nyetableringer. Danielsen skoler får med denne stillingen et løft til å bli enda bedre i å drive kristne skoler, på alle nivåer fra barnetrinnet til videregående.

Dag Askild kjenner den kristne friskolen i Norge svært godt og har de to siste årene vært Inspektør I på Danielsen Ungdomsskole Bergen.

Han er hjertelig velkommen som medarbeider i Egill Danielsen Stiftelse og Danielsen skoler. Vi ser fram til samarbeidet.


Rektoransettelser

Diverse utvalg, råd og styrer har vært i arbeid for å finne rektorer til Danielsen Ungdomsskule Frekhaug og Danielsen Ungdomsskole Haugesund.

Løsning:

Denne uka ble det klart at Hildegunn Solheim blir rektor ved Danielsen Ungdomsskole Haugesund.

Hildegunn er 40 år, gift og har fire jenter. Hun er utdannet lærer med vekt på matematikk og kristendom, og jobber for tiden som lærer i offentlig skole hvor hun trives godt. Likevel ser hun veldig frem til nye oppgaver ved Danielsen. Hun er, sammen med andre, i full gang med å ansette øvrig personale. Søkningen har vært god til stillingene.

Egill Danielsen Stiftelsen er glad for at rektor nå er på plass også i Haugesund!

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug - Laila Eidsheim, kommer fra rektorstillingen på DUO.

Danielsen Ungdomsskule Osterøy - Jostein Fossmark, rådgiver på DUO, er konstituert som rektor for skoleåret 2012-2013, i Lailas permisjonstid.

Men ønske om Guds velsignelse til Hildegunn, Laila og Jostein i de ulike oppgavene.


Informasjonsmøte Haugesund

img_3852.jpg
Omvisning i lokalene

Et godt og svært nyttig møte med foreldre ble holdt i den nye Misjonskirka i Skåredalen den 25. januar.

Saken som samlet var den nye kristne friskolen i Haugesund:

Danielsen Ungdomsskole Haugesund

Ca 60 personer møtte fram, noen elever men flest foreldre samt prosjektgruppa og oss fra EDS i Bergen.

Det ble orientert fra Danielsen skoler i Bergen, fra leder i prosjektgruppa Rolf Hauge og sist, men ikke minst, stilt mange gode spørsmål fra de frammøtte i salen. Skolen ble med alt dette til sammen, presentert på en god og informativ måte. Følelsen vi satt med etter møtet, var at dette blir bra. Foreldrene er på lag med skolen og ønsker at den skal bli en realitet.

Så nå blir arbeidet å ansette rektor og alt øvrig personale. Det blir et spennende arbeid.

Skolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet, men i tillegg skal lokalene godkjennes for skolebruk. Vi håper på god kommunikasjon med alle offentlige instanser.Norske privatskoleelever gjør det bedre enn elever i offentlig skole

Følg lenken og les om hvordan elever i private skoler gjør det bedre enn elever i offentlig skole.


To nye Danielsen skoler godkjent

Vi har fått melding fra Utdanningsdirektoratet om at to nye skoler er godkjente:

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug (180 elever) og

Danielsen Ungdomsskole Haugesund (270 elever)

Det arbeides nå hardt for å kunne starte høsten 2012 på begge steder.

Mange brikker skal på plass før dørene kan åpnes, men en viktig sak er at elevsøknadene kommer inn så fort som mulig for å kunne gi oss en oversikt over både rombehov og personalbehov.

Følg med på skolenes egne hjemmesider, se link til høyre på denne siden.


Flott opningsfest

dsc00047.jpg

Opningsfesten på Danielsen Ungdomsskule Osterøy blei ei munter og flott oppleving for alle inviterte. Her var elevar, foreldre, lokale politikarar og representantar frå dei andre Danielsenskulane, samt eigarorganisasjonane. Laila Dåvøy, stortingsrepresentant for Kristeleg folkeparti hadde hovudtalen for kvelden. Ho løfta fram friskulesaken og foreldreretten i sin tale.

Alle dei 55 historiske elevane hadde innslag med sangen "lean on me" med innøvde bevegelsar. Etter litt startproblem vart opptrinnet riktig så flott. Elevane engasjerte seg også med eigen sang og lesing av bibelvers.

Då festkaka var inntatt, og skulen inspisert, stod ei lang liste over gratulantar for tur.

Ordførar Kari Aakre ønskte skulen velkommen med oppmuntring om å bety noko for nærmiljøet og invitasjon til å styrka det lokale skulemiljøet på Osterøy. Gåva frå kommunen var eit tre som me vil planta på ein passeleg stad på tomta.