Eventyrlig skoletur til Polen og Tyskland

Eventyrlig skoletur til Polen og Tyskland

Tidligere år har 10. klasse reist på skoletur til Tyskland på våren, slik at turen har blitt som en spennende avslutning på grunnskoleutdanningen. I år ønsket foreldrene at elevene skulle bli sammensveist tidlig, og la dermed turen til Polen og Tyskland til 26. oktober – 1. november. Med Ole Andreas Hartwedt i spissen blant foreldrene, ble det planlagt en utrolig flott tur til Polen og Tyskland. Programmet var tett og elevene skulle virkelig få et godt utbytte av turen.

En skoletur er noe annerledes enn en vanlig ferietur, og mye av opplegget underveis faller rett inn i pensum for tiende klasse. Tema som andre verdenskrig, den kalde krigen i samfunnsfag ble ikke lenger bare tema, men her kom elevene midt inn i begivenhetenes sentrum. Om ikke alle elevene klarte å ta alle inntrykkene innover seg, er vi sikker på at de for alltid vil minnes at de besøkte konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland. De har vært i det jødiske kvarteret i Krakow, hvor deler av storfilmen Schindlers liste ble innspilt. Vi har spist middag ved det samme bordet som Steven Spielberg, regissøren av overnevnte film. Slik kunne vi fortsatt, for elevene var på 2-3 utflukter nesten hver eneste dag.

Høydepunktene stod rett og slett i kø. For mange var sykkelturen, hvor vi fikk tett innblikk på Berlinmuren, og de konsekvensene det skapte for tyskerne, et høydepunkt. For andre ble det sterkt å se hvordan uskyldige mennesker ble buret inne i Stasifengselet. Grunnen? Kanskje de bare var på feil sted på feil tidspunkt.

Noe av det mest verdifulle ved en slik er båndene som styrkes mellom elever og lærere. Etter turen merkes det i klasserommet. En ny inderlighet og tetthet merkes mellom elevene. Det spørs om det finnes noen bedre måte å investere i et bra klassemiljø, enn en slik tur.

Inntrykkene fra turen vil nok «proppe» opp i livene til hver enkelt av elevene. Ser de en kjent spillefilm om krigens redsler, kan de kjenne igjen adressene. Der har jeg vært. I tiende klasse stod jeg sammen med gode venner og fikk et tett innblikk på alle tragediene i Aucshwitz.

Flott var det å ha med noen av foreldrene, som nok fikk enda sterkere inntrykk enn elevene. Det skal nemlig en del modenhet for å svelge alle de mektige inntrykkene. Supert var det også se hvor gode elevene var med hverandre, og at ingen ble utestengt. Satt en elev alene, var det ikke lenge før noen hadde invitert vedkommende til sitt bord.

Alt i alt – for en fantastisk tur. Og for en takknemlighet – for at vi sammen fikk oppleve så mange rike ting sammen.

 

X