Klart for misjonsløp på Danielsen

Klart for misjonsløp på Danielsen

Danielsen Ungdomsskole Haugesund (DUH) støtter en gang i året et misjonsprosjekt i utlandet. De siste årene har elevene samlet inn penger til et vannprosjekt i Kenya. 

I de tørre lavlandsområdene i Øst-Afrika, ligger jordbruks- og nomadesamfunn som stadig rammes av sult og tørke. Avlinger slår feil grunnet for lite regn, husdyr dør av mangel på vann og mat og man har en situasjon med kronisk mat- og vannmangel. Vannmangel kan føre til at mange flytter inn til de store byene og forsterker problematikken med slum og arbeidsledighet. Det er utvilsomt det beste å bo på landsbygda. I fjor samlet elevene ved DUH inn over 80 000 kroner til vannprosjektet. Målet i år er å heve dette beløpet.

To uke før selve løpet pågå det derfor en «oppmuntringsaksjon» på skolen, hvor elevene utfordres til å skaffe sponsorer. Elevene skal løpe en rundløpe på 600 meter, og flere vil gi støtte for hver runde, mens andre vil gi et fast beløp. Får du besøk av en elev som ønsker støtte i disse dager, skal du vite at pengene blir brukt til et fantastisk hjelpeprosjekt.

På storsamlingen mandag denne uken var det elevene selv som informerte om vannprosjektet. Ikke bare det, men to elever hadde også andakten, med påfølgende quiz. Det er utrolig inspirerende når elevene er så aktive selv, og deltar med tale og sang.

X