Skolelunsj

Det er viktig med en god lunsj i løpet av en lang skoledag. Alle elever får lunsj på skolen. Dette dekkes av skolepengene.

X