Skolepenger

nettbank1Det offentlige tilskuddet dekker 85 prosent av driftsutgiftene i offentlig skole. Resten dekkes inn av foreldrebetaling eller skolepenger. Størrelsen på skolepengene blir for skoleåret 2018/2019 kr. 15 300,- per år. 

Sum per måned i 10 måneder blir kr 1530,-

X