Vellykket skolestart med over 30 nye elever

Vellykket skolestart med over 30 nye elever

Danielsen Ungdomsskole Haugesund startet 18. august opp med 30 nye elever i åttende klasse. Og rekordsøkningen til skolen fortsetter.

Stadig flere søker seg til Danielsen Ungdomsskole Haugesund.

– Det er allerede nesten fullt opp med søkere til åttende klasse høsten 2017 og 2018. Her må du være rask å søke skal du sikre deg plass. Det blir nok ventelister de neste årene, sier inspektør Gunnstein Koch.

Plass til flere

 Fortsatt er det noen ledige plasser i niende og tiende klasse.

– Vi har aldri begynt med fulle klasser hos oss tidligere, og dermed hatt mulighet for å ta inn nye elever gjennom hele skoleåret. Vi har noen få ledige plasser i niende og tiende klasse. Og det er åpent for å søke elever over til oss. Men denne muligheten ser ut til å forsvinne i årene framover.

Skolen har positive erfaringer med å ta inn nye elever etter oppstart i august.

– Det kan jo være spennende å bytte skole etter skolestart, men vi har udelt, positive erfaringer med å ta imot nye elever på denne måten. Vi er jo en skole med et lite og trygt miljø, noe som er positivt for mange elever.

Gode rykter den beste reklamen

Rekordsøkningen skyldes ikke et stort reklamebudsjett.

– Vi har ikke brukt midler på reklame, men har nok hatt litt mer trøkk på sosiale medier. Men hovedgrunnen til økningen tror vi først og fremst skyldes at det går gode rykter om skolen. Folk er fornøyde med skolen, og snakker dermed positivt om oss.

Danielsen i Haugesund har godkjenning for flere elever, men har foreløpig ikke fysisk plass til flere.

– Målet er å bygge ut en ny etasje på dagens skolebygning i Skåredalen, men dette vil nok ta noe tid. Men fortsetter rekordsøkningen framover, er det ikke tvil om at vi må gjøre noe. Men ressursene tillater ikke noe utbygging på kort sikt.

Ønsker du søke ditt barn inn på Danielsen? Det er lett å søke via skolens nettside, og du forplikter deg ikke til å ta imot skoleplassen når den tiden kommer. Siden skolestart har det allerede kommet inn flere søknader.

– Du må gjerne få med at vi fortsatt har noen få ledige plasser i niende og tiende klasse, slutter Gunnstein Koch.

 

 

 

 

 

 

 

X