Mobbefri skule

Mobbefri skule

Måndag 31. august vart ei viktig erklæring underskriven på DUO! Elevrådet, rektor og ein av initiativtakarane til skulen, Jarle Skeidsvoll, sette namnetrekket sitt på DUOs Manifest mot mobbing. Med det forpliktar dei seg til å jobbe for at DUO skal vere ein MOBBEFRI skule. Dei komande dagane skal kvar klasse jobbe med innhaldet i manifestet. Kvar elev vil så få høve til å skrive under på denne viktige erklæringa. Eit viktig arbeid er i gong!

11944384_10153537923692567_373053799_n

11950813_10153537923792567_9320309_n

X