DUO garasje

DUO garasje

Det er ei stor glede å ha eigen garasje! Det meiner ivertfall faglærar Arild Fotland som stolt underviser elevar i niande trinn i det nye lokalet for faget arbeidslivfag. Garasjen ligg 2 minutt gangavstand frå skulen på Valestrand og er ein flott stad for elevane å arbeide på.  I løpet av hausten skal elevane bygge blant anna to hytter. Me har også ein ATV ståande i garasjen som skal reparerast.

 

Faglærar Arild forklarer kvifor det er viktig å sage beint.

Faglærar Arild forklarer kvifor det er viktig å sage beint.

14359709_785112951295_1641275044_o

Det er viktig å lære forskjell på verktøy slik at ein kan bruke det riktig. Ann-Elisabeth er dyktig med saga.

X