Foreldremøte

Foreldremøte

Me inviterer til foreldremøte torsdag 24. august kl.18.00 til 20.00. Me startar i fellessalen med felles informasjon, før me tek eit kvarters pause. Når klokka blir 19.00 samlast me klassevis i baseklasseromma.

Hjarteleg velkommen til alle 8, 9, og 10. klasseforeldre!

X