Info om nye foreldrekurs i januar!

Info om nye foreldrekurs i januar!

Informasjon om samtalegrupper for foreldre
Icdp kurset som starter 17.10.2016 er nå fullbooket . Grunna  stor etterspørsel vil vi starte opp  med eit nytt kurs  måndag 16.01.2017 kl.17.00-19.00 på Osterøy ungdomsskule.

Samtalegruppene går over 6 gonger, 6-8 deltakarar,
kor me vil gå gjennom 8 tema for godt samspill.

Målsettinga med programmet er først og fremst å påverke og forbetre kontakt og samspill mellom omsorgsgjever og ungdom. Du vil møte andre foreldre, utveksle erfaringar og bli meir bevisst og tryggare i foreldrerolla.

Me startar opp nytt kurs måndag 16.01.2017 kl.17.00-19.00 på Osterøy ungdomsskule. 


Påmelding til Beate 94508714 eller Mona på 94534452  innan 15.12.2016

Mail: beate.kleppe@osteroy.kommune.no / mona.neu.hatland@osteroy.kommune.no

 

 

 

 

 

X