Kokkekamp

Kokkekamp

Niande klasse ved DUO jobber denne veka sjølvstendig på kjøkkenet i årets kokkekamp. Dette er ei praktisk eksamens oppgåve der elevane vert vurderte som gruppe og individuelt. 

I løpet av skuleåret har elevane lært å planlegge budsjett, følge oppskrift og berekne mengde mat. Dei heldige gjestane er åttande klasse som får ei eksluksiv restaurant oppleving midt i skulekvardagen.

 IMG_2913 IMG_2916 IMG_2917 IMG_2921 IMG_2924 IMG_2926 IMG_2927 IMG_2930 IMG_2932 IMG_4878 IMG_4880 IMG_4882
X