Musikktime på DUO

Musikktime på DUO

Bjørn Sindre, Ane og Øyvind

Elevane framfører

For tida jobbar niande trinn på skulen med musikkhistorie. I denne timen byrja elevane med ein teoretisk bit der faglærar Odd Halvor underviste om utviklinga i rockens historie. Elevane lytta til rockens opphavsmann Bill Haley og musikkhistoria vidare frå 50-talet.

Elevane har i sidan jul jobba med musikkstykke frå denne tida.

 

 

 

 

 

 

 

X