Open skule

Open skule

I bitande vinterkulde fekk Danielsen svært hyggeleg besøk av foreldre og elevar som var nysgjerrige på skulen vår. På DUO fekk dei varma seg på betasuppe, delta på undervisningsstasjonar og slå av ein prat med personale eller ein nabo. Takk for besøket, og velkomen igjen!

Sander har snart tatt pers i å få alle kroppsdelane på plass. Kanskje ein framtidig kirurg?

Ingenting er som nysteikte lappar, gløgg og bål i ein kald novemberkveld.

På ein av stasjonane skulle gjestane prøva ei rekke oppgåver utan å nytta synssansen.

Med venleg helsing
Jostein Fossmark
-rektor-

X