Pi-dagen

Omlag ein månad på etterskot var pi-dagen markert for åttande klasse ved Danielsen. Piratar, piloter, pizzabod og pilgrimmar stilte opp til pizzafest med pin-up dessert. Medan gjengen koste seg hadde mattelærar Ellinor førebudd ein pi-konkuranse for elevane der dei fekk sjokoladedekte «peanut» som poengteljar.

Gjengen fortsatte festen med pil og boge, luftgeverpistol. «Dette var ein herlig gjeng å feire pi-festen saman med,» smiler ein nøgd lærar. «Pinlig god innsats!»IMG_1045 IMG_1058 IMG_1051 IMG_1049 IMG_1048

X