Skuledagen

Ei vanleg skuleveke på DUO ser slik ut

TidInnhald
08.45-09.451. time
09.45-09.55Friminutt
09.55-10.552. time
10.55-11.40Lunsj
11.40-12.403. time
12.40-12.50Friminutt
12.50-13.504. time
13.50-14.00Friminutt med frukt
14.00-15.005. time

Elevane har fri fredagane i partalsveker.

X