Velkomne til foreldremøte på DUO!

Velkomne til foreldremøte på DUO!

Torsdag 23. august kl. 18-20 vert det møte for alle foreldre og føresette som har elevar på DUO.

Vi startar i fellessaken, der det vil bli informasjon om m.a. bygging av nytt skolebygg som no er starta opp og ny mobilskule-løysing. Etter ein kaffipause samlast ein klassevis, der kontaktlærarane informerer om oppstart, samarbeidsrutinar, leirskule og Krakow-tur. Vi gler oss til å treffe dykk! Mvh alle på DUO.

X