Om EDS

Rådet

Det er Indremisjonsforbundet (ImF) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) som velger medlemmer til Rådet for Egill Danielsen Stiftelse. Rådet oppnevner blant annet stiftelsens styre, som er stiftelsens høyeste organ.

Medlemmer i Rådet for Egill Danielsen Stiftelse:

 • Øyvind Åsland, NLM, formann 2014-2015
 • Erik Furnes, ImF, nestformann 2014-2015
 • Sverre Dag Ljønes, ImF
 • Lars Gaute Jøssang, NLM

Styret

Disse sitter i styret for Egill Danielsen Stiftelse:

 • Ingebrigt S. Sørfonn, formann (2014-2017)
 • Anker Gunnar Turøy (2014-2017)
 • Petter Olsen (2016-2019)
 • Sidsel Høland Olausson (2016-2019)
 • Ingvar Vignes (2016-2019)
 • Atle Hannevik, 1. vararepresentant (2016-2017)
 • Runar Wold Slettebø, 2. vararepresentant (2016-2017)

Grunnlagsdokumenter

Vedtektene inneholder skolenes formålsparagraf. Denne er lik for samtlige Danielsen-skoler.

Danielsen-planen 1.-7. trinn – à jour per 1.1.2014

Danielsen-planen 8.-10. trinn – à jour per 1.1.2014