Skriftlig eksamen våren 2019

14. mai: Trekkfag.

15. mai: Forberedelsesdag, matematikk

16. mai: Eksamen, matematikk

20. mai: Forberedelsesdag, norsk

21. mai: Eksamen, norsk hovedmål

22. mai: Eksamen, norsk sidemål

23. mai: Forberedelsesdag, engelsk

24. mai: Eksamen, engelsk

Mer informasjon om skriftlig eksamen finner du her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/

Tilrettelegging under skriftlig eksamen

I henhold til Forskrift til Friskoleloven § 3-30 har elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen rett til å få forholdene tilrettelagt, slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Eksempel på tilrettelegging kan være å få lest opp oppgaveteksten eller én time utvidet tid.  Søknad om tilrettelegging sendes til rektor innen 20. april 2019.

Søk om tilrettelegging

Muntlig eksamen våren 2019

Muntlig eksamen avvikles i juni.

Datoer kommer.