Kjøring av elever til skolen

Trafikksituasjonen i området rundt skolen er krevende, spesielt om morgenen.  I samarbeid med FAU, ønsker vi å avklare hvor dere kan sette av barna slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.  

Rutiner

  • Elever som går i 1. og 2.klasse kan kjøres ned til skolen. Snu bilen nede ved ungdomskolen og kjør sakte opp bakken. Dersom du ikke har barn som går i første- og andreklasse, skal du ikke kjøre ned til skolen.    
  • Elever som går i 3.-10.klasse slippes av ved Sotra Arena.
  • Parkeringen utenfor Straume Forum skal ikke brukes til av – og påstigning.  Det samme gjelder området på motsatt side av Straume Forum.

Det er planlagt tiltak som vil bedre trafikksituasjonen rundt skolen. To nye busstopp og undergang under idrettsvegen er under planlegging.  

Ferdigstilling av turnhallen og andre byggeprosjekter vil føre til endret kjøremønster. Derfor kan det komme nye retningslinjer i løpet av skoleåret.   

rektor – Alexander Jensen