Info om åpen dag for nye elever

Info om åpen dag for nye elever

Vi pleier å invitere nye elever til en åpen dag/ettermiddag på skolen vår. I år blir vi nødt til å vente og se om det lar seg gjøre, eller om den spesielle situasjonen med Koronaviruset gjør det umulig å gjennomføre. Det blir etter hvert sendt ut mer informasjon til alle som har tatt imot plass.