Besøk fra fengselet

Besøk fra fengselet

En innsatt og en fengselsbetjent fra Bergen fengsel var på besøk i en sosialkkunnskaps- og sosiologigruppe i går. Den innsatte kunne fortelle om en god og streng oppvekst, men en søking etter spenning og etterhvert store penger førte inn i rusmisbruk og narkotika-handel. Nå soner han en dom på 4 år for salg av narkotika.

Elevene syntes det var interessant å høre den innsattes historie og var litt overrasket over bakgrunnen hans. De elevene i sosialkunnskap som hadde lest godt på fagstoffet så gjerne også bakgrunnen hans i lys av kriminalitetsteorier om årsak. Elevene stilte mange gode spørsmål til den innsatte og fengselsbetjenten, og fikk et innblikk i hvordan livet i fengselet kan være. Besøket fortalte også om forholdet mellom innsatte og ansatte i Bergen fengsel. Videre svarte de på spørsmål om hvordan de ser på sin egen rolle – som innsatt med en kriminell løpebane og hvordan fengselsbetjenten ser på de innsatte. Den innsatte kunne også fortelle at han var svært motivert for et mer normalt A4-liv etter soningen. Dermed kunne sosialkunnskapselevene få bekreftet fagstoff om at noe av hensikten med straff, individualprevensjon, kan fungere slik som tiltenkt.

X