dani-promo-239.jpg
  • arena3.gif
    its.gif
    print.gif
    email.gif
facebook1.jpg

Skolen der unge mennesker blomstrer
- i faglig utvikling, i personlig utfoldelse og i møte med Guds kjærlighet.

Få innblikk i skolehverdagen ved Danielsen VGS?

Ta kontakt for utprøvingsdag hos oss!

Søk på vår hjemmeside

Partnerskole med UiB

Danielsen Videregående Skole er partnerskole med UiB, i tillegg til at vi er medlem av UiBs realfagsnettverk.

les mer...
Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge
tips en venn
utskrift

Forskerklassen

På blokkdagen denne uken hadde forskerklassen (1D) framføring av naturfagsprosjekter. Samtidig var det også offisiell overrekkelse av premien på 30.000 kr for 1. plass i BTbatt-konkurransen.

Undertegnede var bare til stede ved to av prosjektpresentasjonene. Den første prosjektgruppa bestod av fire personer og hadde om vannrensing og dens effekter. Elevene hadde da sett nærmere på Svartediksområdet, og hvilke effekter vannrensing har. De benyttet flere forskjellige metoder for å teste vannkvaliteteten, og imponerte med omfattende kunnskaper på området. Gjennom prosjektet fant de ut at hypotesen deres om at vannrensing ikke hadde så stor effekt delvis var feil, da det viste seg å være ganske stor forskjell på vannkvaliteten mellom vannet i bekker og vannet i kranen.

Den neste prosjektgruppa bestod av tre elever og handlet også om vannkvalitet, nærmere bestemt om forurensing av vann. De hadde undersøkt forskjellen på vannkvaliteten i drikkevann og i vanlige vann i Bergensområdet. Blant annet undersøkte de innholdet av nitritt, nitrat og fosfor. De fant stort sett små eller ingen forskjeller på vannkvaliteten, med unntak av Lille Lungegårdsvann som skilte seg ganske sterkt ut. Også denne prosjektgruppa måtte konstatere at hypotesen deres ikke stemte i særlig grad, da de hadde trodd at vannkvaliteten ville variere mye mer.