Forskerlinjen - nysgjerrighet og forskningsglede 

I fremtiden vil samfunnet ha behov for mennesker med god realfaglig kompetanse.¬†P√• forskerlinjen √łnsker vi √• stimulere elevenes interesse for realfag.

Hva er forskerlinjen?

Brobygging på Vilvite

 • Et l√łp som starter med programfaget teknologi og forskningsl√¶re (TOF1) i Vg1, og med tverrfaglig samarbeid med naturfag i Vg1.
 • Et tilbud for elever med realfag som programomr√•de i Vg2 og Vg3.
 • Et studiel√łp som har fokus p√• forskningsl√¶re og utforskende arbeidsmetoder i realfagene.
 • Elevene jobber med prosjekter der vi fokuserer p√• forskningsmetodikk, etiske refleksjoner og teamarbeid.
 • Flere kortere ekskursjoner til forskningsinstitusjoner og bedrifter.
 • En linje med variert undervisning der vi blant annet har studietur til Odda (Vg1).

Utforskende arbeidsmetoder

P√• forskerlinjen √łnsker vi √• utvikle undervisningsopplegg som bygger p√• utforskende metoder. Vi tar utgangspunkt i elevenes erfaringer og forst√•else av virkeligheten. Elevene skal l√¶re √• stille sp√łrsm√•l, gj√łre gode observasjoner, reflektere og trekke konklusjoner p√• bakgrunn av dette. Det er ogs√• viktig √• l√¶re hvordan resultater og konklusjoner kommuniseres til andre, b√•de muntlig og skriftlig. P√• dette grunnlaget skal elevene bygge naturfaglig kompetanse.

Fordelen med utforskende læringsmetoder, er at de gir elevene en mer helhetlig forståelse av hva fagene dreier seg om. Elevene vil også få bedre innsikt i hvordan man kan finne svar på nye naturfaglige problemstillinger.

Klatring under studieturen til Odda.

Klatring under studieturen til Odda.

Hvem b√łr s√łke forskerlinjen?

 • Du som liker naturfag og matematikk,¬†og¬†mestrer disse fagene¬†bra
 • Du som √łnsker √•¬†velge realfag som programomr√•de.
 • Du som vil ta faget TOF1 i Vg1. *
 • Du som er nysgjerrig¬†p√• natur og teknologi.
 • Du som √łnsker et godt l√¶ringsmilj√ł med fokus p√• realfag.

* Kun mulig for deg som tar fremmedspråk 2 i Vg1.

Forskningsprosjekt i faget teknologi- og forskningslære i Vg1.

Forskningsprosjekt i faget TOF1 i Vg1.

Mer info om forskerlinjen

 • Elevene tar TOF1 i Vg1.
 • Geografi flyttes fra Vg1 til Vg2 for √• redusere arbeidsbelastningen i Vg1
 • TOF1 gir ¬Ĺ realfagspoeng ved opptak til h√łyere utdannelse.
 • I tillegg til ordin√¶re elevpenger m√• elevene betale:
 • 200,- pr. m√•ned i Vg1 (gjelder f.o.m. skole√•ret 2020-2021).
 • Det er ingen ekstra skolepenger i Vg2 og Vg3.
 • Innbetalingene er med √• dekke studieturen til Odda og andre kortere ekskursjoner i Vg1.

Her lager elevene en elektromotor.

Fag og inntak

Skolen gir tilbud om √• s√łke seg til forskerlinjen i Vg1 ved svar p√• inntak til Vg1 studiespesialisering.

Elevene som begynner på forskerlinje i Vg1 vil konkurrere om 31 plasser på forskerlinjen i Vg2 og Vg3. Se mer om dette i pkt 3.4 i inntaksreglementet her på hjemmesiden.

For å unngå for stor faglig belastning for forskerlinjeelevene, er det obligatoriske 2-timers faget geografi flyttet fra Vg1 og opp til Vg2. De elevene som tar Vg2-året ved en av våre samarbeidsskoler i USA, må ta faget geografi i Vg3.

Elever på forskerlinjen skal ha matematikk R1 og R2, som obligatorisk fag.

IMG_2753

Studietur til Odda i Vg1.

 

X