Forskerlinjen - nysgjerrighet og forskningsglede 

I fremtiden vil samfunnet ha behov for mennesker med god realfaglig kompetanse. På forskerlinjen ønsker vi å stimulere elevenes interesse for realfag.

Hva er forskerlinjen?

Brobygging på Vilvite

 • Et løp som starter med programfaget teknologi og forskningslære (TOF1) i Vg1, og med tverrfaglig samarbeid med naturfag i Vg1.
 • Et tilbud for elever med realfag som programområde i Vg2 og Vg3.
 • Et studieløp som har fokus på forskningslære og utforskende arbeidsmetoder i realfagene.
 • Elevene jobber med prosjekter der vi fokuserer på forskningsmetodikk, etiske refleksjoner og teamarbeid.
 • Flere kortere ekskursjoner til forskningsinstitusjoner og bedrifter.
 • En linje med variert undervisning der vi blant annet har studietur til Odda (Vg1).

Utforskende arbeidsmetoder

På forskerlinjen ønsker vi å utvikle undervisningsopplegg som bygger på utforskende metoder. Vi tar utgangspunkt i elevenes erfaringer og forståelse av virkeligheten. Elevene skal lære å stille spørsmål, gjøre gode observasjoner, reflektere og trekke konklusjoner på bakgrunn av dette. Det er også viktig å lære hvordan resultater og konklusjoner kommuniseres til andre, både muntlig og skriftlig. På dette grunnlaget skal elevene bygge naturfaglig kompetanse.

Fordelen med utforskende læringsmetoder, er at de gir elevene en mer helhetlig forståelse av hva fagene dreier seg om. Elevene vil også få bedre innsikt i hvordan man kan finne svar på nye naturfaglige problemstillinger.

Klatring under studieturen til Odda.

Klatring under studieturen til Odda.

Hvem bør søke forskerlinjen?

 • Du som liker naturfag og matematikk, og mestrer disse fagene bra
 • Du som ønsker å velge realfag som programområde.
 • Du som vil ta faget TOF1 i Vg1. *
 • Du som er nysgjerrig på natur og teknologi.
 • Du som ønsker et godt læringsmiljø med fokus på realfag.

* Kun mulig for deg som tar fremmedspråk 2 i Vg1.

Mer info om forskerlinjen

 • Elevene tar TOF1 i Vg1.
 • Geografi flyttes fra Vg1 til Vg2 for å redusere arbeidsbelastningen i Vg1
 • I Vg2 og Vg3 kan elevene velge et spennende og godt realfagstilbud der undervisningen benytter seg av forbindelser til forskningsinstitusjoner og næringsliv.
 • TOF1 gir ½ realfagspoeng ved opptak til høyere utdannelse.
 • I tillegg til ordinære elevpenger må elevene betale:
 • 200,- pr. måned i Vg1 (gjelder f.o.m. skoleåret 2020-2021).
 • Det er ingen ekstra skolepenger i Vg2 og Vg3.
 • Innbetalingene er med å dekke studieturen til Odda og andre kortere ekskursjoner i Vg1.

Her lager elevene en elektromotor.

Fag og inntak

Skolen gir tilbud om å søke seg til forskerlinjen i Vg1 ved svar på inntak til Vg1 studiespesialisering.

Elevene som begynner på forskerlinje i Vg1 vil konkurrere om 31 plasser på forskerlinjen i Vg2 og Vg3. Se mer om dette i pkt 3.4 i inntaksreglementet her på hjemmesiden.

For å unngå for stor faglig belastning for forskerlinjeelevene, er det obligatoriske 2-timers faget geografi flyttet fra Vg1 og opp til Vg2. De elevene som tar Vg2-året ved en av våre samarbeidsskoler i USA, må ta faget geografi i Vg3.

Elever på forskerlinjen skal ha matematikk R1 og R2, som obligatorisk fag.

IMG_2753

Studietur til Odda i Vg1.

 

X