Gøy på helse- og oppvekst!

Gøy på helse- og oppvekst!

På helse- og oppvekst gjør de mye gøy! Her er det samarbeid, temauker med kreativt fremlegg og forberedelse til praksis i barnehagen som er i fokus.

X