Kristen videregående skole

Kristen friskole

Vi er en kristen videregående skole som er åpen for alle. Vi tilbyr et sunt, godt og trygt læringsmiljø med høy trivselsfaktor og stort rom for meningsmangfold.

Derfor arrangerer vi miljøturer, miljødager og ulike trivselsarrangement som er med på å bygge et godt klasse- og skolemiljø. Dette gjør at det blir enklere å yte og prestere faglig.

Visjonen for skolen er:
Vi vil være skolen der unge mennesker blomstrer – i faglig utvikling, i personlig utfoldelse og i møte med Guds kjærlighet.

Skolen bygger virksomheten på en kristen virkelighetsoppfatning og et kristent menneskesyn. Vi ser på hvert menneske som svært verdifullt og ønsker å gi tett oppfølging og omsorg for hver enkelt elev. På Danielsen Videregående Skole ønsker vi ikke bare at elevene våre skal utvikle seg faglig, men også personlig og åndelig. På den måten mener vi at du som elev er best mulig forberedt til studier og livet videre. Du får møte kristen tro gjennom den daglige undervisningen og gjennom andre aktiviteter i skolen. Kristendomsfaget er hos oss et fellesfag som elevene på Vg1 og Vg2 må ha, og vi begynner også skoledagen med en liten andakt.

Vi har stor takhøyde og vi har stort mangfold i vår elevgruppe. Her kan du tro sterkt på Gud, ikke tro noe særlig, eller ingenting i det hele tatt.

Det er viktig for oss å gi deg undervisning som holder et høyt faglig nivå og som engasjerer seg som elev. Vi har høyt kvalifiserte lærere som brenner for å utruste deg for livet videre etter videregående opplæring.

Velkommen skal du være!

Utdanningsprogram

Danielsen Videregående Skole tilbyr utdanningsprogram innen studie-spesialiserende programområde og helse- og oppvekstfag. En kan også ta påbygg til generell studiekompetanse etter to år på yrkesfaglig utdanningsprogram.

Logoen

Logoen for Danielsen Videregående Skole er inspirert av profeten Daniel. Løvene i logoen skal minne om da Gud utfridde Daniel fra løvene og kongens dødsdom over ham. Les mer om profeten Daniel.

Profeten Daniel kan stå som forbilde for alle som har sin virksomhet ved Danielsen VGS. Daniel hadde tilegnet seg mye kunnskap. Gjennom troen på Gud ble det tydelig at han også hadde visdom.

Skoleeier

Danielsen Videregående Skole er en del av Egill Danielsens stiftelse, som ble grunnlagt i 1932. Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet oppnevner stiftelsens råd.

Veiledning under kafédialog

God stemning i storgruppen i matematikk Vg1

I Lysgården

X