Ledige stillinger

Ny driftsleder

Vår gode vaktmester planlegger å gå av med pensjon etter 33 års tjeneste. Vi søker derfor etter ny driftsleder, med tiltredelse 01.08.20, eller etter avtale. Søknadsfrist er 02.03.20. Se utlysning.

Ringevikarer

Skolen er alltid interessert i å knytte til seg ringevikarer i de ulike fagene skolen tilbyr. Meld fra til skolen om dette kan være av interesse. 

X