Engelsk Vg3 i London

Engelsk Vg3 i London

Programfagelevene i engelsk i Vg3 var i London på studietur i ekskursjonsuka i høst. Her er bilder fra en lærerik og spennende tur!

X