Mona Levin om sin norsk jødiske historie

Mona Levin om sin norsk jødiske historie

Sjelden har det vært så stille under skolesamlingene som i forrige uke, da Mona Levin fortalte sin families historie. Med utdrag fra sin nye bok, Mors historie: en familiesaga, fortalte hun sin mors, Solveig Levins, historie. Med denne historien håpet Mona Levin å vise at den jødiske historien også er en del av den norske historien.

Nazismen og det norske sviket mot jødene i krigsårene førte til at Solveig Levin måtte flykte til Sverige med den 3 år gamle datteren Mona bærende med seg. I Aftenposten, datert 01.10.15, kan man lese litt mer Mona Levin og familien hennes.

Mona Levin uttrykte takknemlighet over å få snakke for 500 unge mennesker på en gang. Hennes håp er at både unge og gamle lærer å kjenne den norsk jødiske historien, og at den også blir husket av fremtidige generasjoner.

X