Møter Nobel fredsprisvinnere i Colombia

Møter Nobel fredsprisvinnere i Colombia

For første gang i Nobelprisens historie er fem elever og en lærer fra Danielsen Videregående Skole invitert til å delta på The World Summit of Nobel Peace Laureates. De fem elevene er Ylva Bang, Thea Line Myhr, Mauritz Mentzoni, Sander Nesse Hansen og Vithuran Nareshkumar. Kari Anne Johansen er med som lærer  Dette er også første gang at noen norske elever deltar på denne konferansen. Den 1. -6. februar reiser de til Bogotá i Colombia for å møte og snakke med tidligere Nobel fredsprisvinnere og andre mennesker og organisasjoner som arbeider med fred og menneskerettigheter.

I denne anledning møtte de ordføreren i Bergen, Marte Mjøs Persen, for å informere om prosjektet.

The World Summit of Nobel Peace Laureates ble stiftet i 1991 av tidligere president og fredsprisvinner Mikhail Gorbachev, og er en verdenskongress der fredsprisvinnere møtes for å drøfte globale utfordringer for å fremme og støtte fred og velferd i verden. Konferansen har stort fokus på deltagelse av ungdom og studenter, og årets møte har som to av sine hovedmål å undervise ungdommer i arven etter fredsprisvinnerne og deres organisasjoner og å fostre unge ledere som arbeider for fred. Tema for The Youth Program er «Leading by example» og har som målsetning å bringe ungdom fra hele verden sammen til å delta på sesjonene. Studentene vil få mulighet til interaksjon, diskusjon og å stille spørsmål til fredsprisvinnerne på alle sesjoner gjennom hele kongressen. På årets verdenskongress for Nobel fredsprisvinnere i 2017 vil det historiske colombianske arbeid for fred være blant temaene som blir diskutert. I dette arbeid har jo Norge vært sterkt engasjert.

Vertskap for årets kongress er tidligere president, fredsprisvinner og initiativtaker til the World Summit, Mikhail Gorbatsjov, og årets Nobel fredsprisvinner, president Juan Manuel Santos.

X