Praksis på sykehjem i London

Praksis på sykehjem i London

Elevene på Vg2 helsearbeiderfag reiser hver vår til London på ekskursjon. Der har de praksis på et sykehjem. Det ser ut til at ikke bare elevene, men også beboerne på sykehjemmet hadde noen fine dager under praksisoppholdet!

X