Stor sjekk fra elevaksjonen!

Stor sjekk fra elevaksjonen!

Elevaksjonskomiteen overleverte en stor sjekk på hele 425.000 kr til årets vann-, helse- og hygieneprosjekt i Kenya, drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband. Elise Haugland fra NLM tok i mot sjekken, og takket årets elever for den flotte innsatsen!

Pengene kom fra flere arrangementer: Over 300.000 kr kom fra bøssedagen i mars, og hele 53.000 kr kom inn på misjonsløpet, hvor av 415 kr kom fra svampekastingen! Ellers har kake- og kaffiaksjonen rundt juletider gitt 40.000 kr, og lærerne har spist vafler for 1800 kr.

Det var også valg av aksjon for neste skoleår, og vinner ble i år et KRIK-prosjekt i Tanzania. I Øst-Afrika bruker KRIK, via sin internasjonale organisasjon CHRISC, idrett og aktivitet til å samle ungdom, og særlig de som ofte faller utenfor både utdannings- og arbeidsmarkedet og gjerne bor på gata. Gjennom aktivitetene får ungdom tilgang til seminarer, kurs, fellesskap, diskusjonsgrupper og ledertrening. Sentralt under samlingene er også fokuset på Gud og at Gud bryr seg om hver enkelt.

X