Tverrfaglig fagdag på Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag

Tverrfaglig fagdag på Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag

Elevene på Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag hadde nylig en tverrfaglig blokkdag ved Skomakerdiket på Fløyen. Sammen med 4-6 åringer fra Granebo Naturbarnehage koblet de her teori med praksis i tre ulike programfag. Det ble dermed en annerledes og gøy skoledag for elevene, og en flott dag i barnehagen for barna. Elevene skulle planlegge og gjennomføre aktiviteter med barna, lage måltider for dem og også fokusere på kommunikasjonen og samhandlingen med barna.

X