Valgdebatt

I går var alle elevene samlet til valgdebatt, med debattanter fra 12 ulike partier. Johannes Morland, journalist i TV2, ledet debatten. Det første større temaet var samferdsel og da særlig om Bybanen og annen type kollektivtrafikk. I løpet av debatten kom det flere spørsmål fra salen, og det første spørsmålet gjaldt planene for kollektivtrafikken mellom Askøy og Bergen. Flyktninger var også et av debattemaene, og dessuten friskoler og annen skolepolitikk, som tilpasset opplæring og økt kompetanse på lærerne. Temperaturen på debatten ble tidvis høy, særlig når det gjaldt Syriaflyktninger, men tonen mellom debattantene var likevel hele tiden god. Også elevene ble utfordret til å si ja enten til Bybane over Bryggen eller via tunnel, og dessuten til å si ja eller nei til de 8000 Syriaflyktningene som Stortinget har sagt ja til å ta i mot.

Rett etter valgdebatten gikk elevene videre til valgtorg på skolen, og da forhåpentligvis med økt nysgjerrighet og motivasjon til å finne ut hva de ulike partiene står for. 7. september er det skolevalg, så det er om å gjøre å bestemme seg til da. Godt valg!

X