Vitnemål og kompetansebevis for tidligere elever

Kontakt kontoret ved skolen om du trenger følgende:
  • Ny utskrift av vitnemål og kompetansebevis (duplikat), dersom du har mistet tidligere utskrifter (250,-).
  • Vitnemål eller kompetansebevis på engelsk (250,-).
  • Vitnemål for tidligere Danielsen-elever som har fått kompetansebevis for Vg3, og nå har bestått fag som kreves for å få vitnemål (første utskrift 0,-).
  • Lage nytt vitnemål ved behov for innføring av nye fag og resultater (0,-). Vi gjør oppmerksom på at man ikke trenger nytt vitnemål i mange tilfeller. Se www.samordnaopptak.no for informasjon om «forbedringer» og «nye fag».
Har du nye karakterer eller fag som skal inn på dokumentasjon, må du sende attesterte kopier til skolen eller komme innom kontoret med originaler som vi kan ta kopi av.

Konvertering av tidligere vitnemål/kompetansebevis til dokumentasjon for Læreplanverket for Kunnskapsløftet:
Dersom du har kompetansebevis eller vitnemål som ikke er dokumentasjon fra Kunnskapsløftet, må du ta kontakt med oss så tidlig som mulig om du ønsker å bestille konvertering av vitnemål til Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
Vil du ha dette gjort innen 1.juli, må du i utgangspunktet ta kontakt for å gjøre avtale om dette senest 1.juni. Dette koster 750,-. Se www.samordnaopptak.no for informasjon om hva som er nødvendig å gjøre.
X