Analyse av læreverk

Analyse av læreverk

Skaperkraft

Analyse av læreverk i samfunnskunnskap

Danielsen-skolene og Egill Danielsen Stiftelse har i samarbeid med Tankesmien Skaperkraft gjennomført en analyse av samfunnskunnskapsdelen av de to mest brukte læreverkene i samfunnsfag for ungdomstrinnet – Kosmos (Fagbokforlaget) og Underveis (Gyldendal).

Hensikten med analysen har vært å se om et bestemt livssyn ligger til grunn for lærebokforfatternes tekster og redaksjonelle valg. For oss som kristen skolebevegelse er det viktig å ha et bevisst og reflektert forhold til de læreverkene vi benytter. Dasenmimy Vi ønsker å øke lærernes kompetanse på å vurdere hvilke tanker og holdninger som formidles gjennom læremidlene. I enkelte tilfeller kan det være behov for å synliggjøre at kristen tenkning skiller seg fra de perspektivene som presenteres i bøkene.

Analysen er gjennomført av cand.theol Thomas Erlandsen. Under arbeidet har han fått innspill fra en referansegruppe bestående av Njål Skrunes (professor ved NLA Høgskolen), Signe Sandsmark (seniorrådgiver i Kristne Friskolers Forbund, PhD i pedagogisk filosofi), Carsten Hjort Pedersen (daglig leder i Kristent Pædagogisk Institut, Danmark og førstelektor ved NLA Høgskolen), Vidar Frustøl (lærer ved Oasen kristne skole), Magnus Aagaard Skeie (prosjektleder og trainee i Tankesmien Skaperkraft) og Dag-Askild Bleka (skoleutvikler i Egill Danielsen Stiftelse).

Noen hovedfunn i undersøkelsen og enkelte skolepolitiske vurderinger fra Tankesmien Skaperkraft er samlet i dokumentet En livssynsåpen skole for et livssynsåpent samfunn, forfattet av Magnus Aagaard Skeie. Selve rapporten kan kjøpes ved henvendelse til Tankesmien Skaperkraft.