Barnas bystyre

Barnas bystyre

Tirsdag 12. mars var Tiril og Maria Danielsens representanter ved barnas bystyre.

Alle skolene (barneskolene og ungdomsskolene) var samlet på rådhuset. De skulle diskutere og komme frem til hvordan de ville forvalte 200 000 kr på best mulig måte. Elevene skulle få et innblikk i hvordan forvalting av penger fungerer i den voksne politikken. Ordføreren var der og elevene måtte legge frem sitt forslag, som var bestemt av elevrådet, fremme på talerstolen.

Når alle hadde lagt frem sitt forslag skulle elevene forhandle og samarbeide med de andre skolene for å komme frem til en best mulig måte å forvalte pengene på. De «lekte» politikere og fikk et innblikk i hvordan politikken fungerer.

Både Tiril og Marie gjorde en flott jobb, og var gode representanter for Danielsen.

Skolene ble enige om at:

  • Alle skolene skulle få 4000 kr hver til å bruke på ting/utstyr som fremmer trivsel på skolen.
  • 116 000 kr skulle fordeles på pr. elev på alle skolene, dette skulle legges i de pengene (4000kr) som skulle brukes for å fremme trivsel på skolen.
  • Ungdomsrommet på sykehuset skulle få  30 000 kr til utstyr/spill og lignende.
  • 50 000 kr skulle bli brukt til å lage flytebrygge i Vangen, noe alle kunne ha glede av når de badet der om sommeren.
X