Få ledige plasser på Danielsen

Få ledige plasser på Danielsen

Danielsen Ungdomsskole i Haugesund oppdages av stadig flere, og skolen opplever en jevn strøm av søkere fra hele seks ulike kommuner på Haugalandet.

Ungdomsskolen i Skåredalen mottar jevnlig nye søkere, og åttende klasse kull helt fram imot 2021 begynner å fylles med elever. Derfor bør du ikke vente med å søke inn barna dine, selv om det er noen år til de skal begynne på ungdomsskolen.

– For å sikre seg plass, har flere begynt å søke to-åringene sine inn hos oss. 2017, 2018 og 2019 begynner også å fylles opp. Og siden søknadstallene har gått opp, er det blitt viktigere å søke tidlig. Vi håper å kunne starte opp til høsten med fulle klasser, sier rektor Hildegunn Solheim.

Plass til tiende klassinger i 2017

Tidligere år har det vært ledige plasser i de fleste klasser, og skolen har dermed hatt mulighet til å ta inn nye elever midt i skoleåret. Dette har vært svært positivt for mange elever. Fra høsten 2017 er niende klasse full, mens det ennå er ledige klasser i åttende og tiende klasse.

– Vi har hatt gode erfaringer med å ta inn nye elever i tiende klasse. Noen kvir seg kanskje for å bryte opp på denne måten, men disse overgangene har gått veldig bra, både sosialt og faglig. Med et så lite skolemiljø blir nye elever raskt inkludert i fellesskapet. Flere har behov for en ny start, og har fått et faglig og sosialt løft ved å få en ny start. Elevene kommer i hovedsak fra Haugesund, Karmøy og Tysvær, men noen reiser helt fra Vindafjord, Sveio og Bokn. Dette opplever vi som positivt og en berikelse for miljøet ved skolen.

Vil positiv utvikling

Med nybygget i Skåredalen har den fem år gamle skolen fått etablert seg og kan fortsette en positiv utvikling. Skolen ble i sin tid godkjent for tre klasser på hvert nivå (cirka 270 elever), men vil vokse sakte for å sikre et godt skoletilbud av høy kvalitet. Neste trinn håper vi derfor vil bli å bygge en ny etasje på dagens bygg, for å utvide til to klasser på hvert trinn i løpet de nærmeste årene.

– Etter en hektisk start, med de utfordringene det medfører, føler jeg nå at vi har etablert oss og kan tenke på videre utvikling. Fortsetter økningen i søknadene, blir det naturlig å tenke på en utvidelse med en ny etasje. Vi trives godt og ligger fint til midt i Skåredalen.

Ungdomstrinn i utvikling

Øyvind Sund, fag- og kontaktlærer i åttende klasse, er involvert i den nasjonale satsingen på ungdomstrinn i utvikling.

Danielsen er en kristen friskole, som foruten en egen plan for kristendomsfaget, følger de samme kompetansemålene som offentlige skoler.

– Målet vårt har hele tiden vært å være et positivt og godt tilskudd i skolelandskapet i Haugesund kommune. Drømmen er jo at elevene våre faktisk kan være med å prege Haugalandet i framtiden. I tillegg til den faglige siden, er vi jo opptatt av å gjøre elevene våre bevisste på verdier og gode valg. Selvsagt er vi opptatt av å være i faglig utvikling, er takknemlig for å ta del i de nasjonale satsingene som gjøres i den offentlige skolen. For øyeblikket er vi med på ungdomstrinn i utvikling, noe som jeg ser er veldig nyttig for oss.

Rektoren er tydelig stolt over skoletilbudet til Danielsen.

– Vi opplever vel at skolen er inne i en veldig positiv utvikling, hvor lærerne er positive til endringer som gjør skolen enda bedre. Med få elever får lærerne også tettere relasjon til de enkelte elevene. Og akkurat en tett relasjon til elevene viser forskning er en viktig forutsetning for læring.

Danielsen Ungdomsskole i Skåredalen nærmer seg fulle klasser for 2017 – 2019. For å sikre deg plass bør du være rask med å søke.

X