Fortsatt ledige plasser på Danielsen

Fortsatt ledige plasser på Danielsen

Danielsen Ungdomsskole bygger stein på stein i Haugesund. Skolen har godkjennelse for 270 elever, og vil på sikt bygge ut skolen. I dag har skolen vel 70 elever på tre trinn.

– Mens vi har ventelister på elever som vil begynne i tiende klasse, er det fortsatt ledige plasser i åttende og niende klasse. Erfaringsmessig er det flere elever som kommer til oss etter skolestart, og det er vi forberedt på, sier Hildegunn Solheim, rektor ved Danielsen Ungdomsskole i Haugesund.

Skolen ligger i Skåredalen, og fikk nytt skolebygg i fjor.

– Bygningsmassen har i dag plass til 90 elever, og allerede til neste år håper vi at vi oppnå så mange elever på tre trinn. Men bygget er godkjent for enda en etasje, og på sikt er målet å bygge ut, og fordoble antallet elever.

Fortsatt ledige plasser

Fortsatt er det muligheter for elever å søke seg inn i åttende og niende klasse.

– Vi har en oversiktlig og trygg skole, og er fleksible i forhold til nye elever. I forhold til sosial rådgivning har vi ledig kapasitet og kan disponere noe friere enn offentlig skole. Det er vanlig at flere elever begynner utover høsten og vi gjør vårt ytterste for å legge tilrette for at nye elever skal trives.

I Haugesund ser ikke Solheim på Danielsen som en protest mot den offentlige skolen, men ser heller at skolen i Skåredalen kan være et bra alternativ for mange.

– Hos oss har vi fokus på kristne verdier, og mener det er godt for ungdommen å bli kjent med Bibelen. Med Gud med i skolehverdagen, gir det en ekstra dimensjon for livet. At skolebygget er lite og oversiktlig gjør at elevene blir kjent med hverandre og hver enkelt lærer. Gode relasjoner gir oss helt klart en pedagogisk fordel.

Trygghet er et godt stikkord som beskriver skoledriften.

– Trygghet nå og for fremtiden kan godt beskrive vår filosofi. Foruten at trygghet i øyeblikket er positiv for læring og selvrealisering, skapes det et trygt grunnlag for resten av livet gjennom Guds dimensjonen hos oss.

Det er fortsatt ikke for sent! Fortsatt kan elever søke via hjemmesiden til Danielsen, eller du kan ta direkte kontakt med skolen. Telefon: 47 47 35 20 

X