Rektor gir stafettpinnen videre

Rektor gir stafettpinnen videre

Etter å ha vært med å starte skole og stått ved roret som rektor i snart 7 år, gir Hildegunn Solheim nå stafettpinnen videre til nye krefter. Hun har fra høsten 2019 sagt opp sin stilling som rektor ved Danielsen Ungdomsskole Haugesund.

Jeg har tatt en prat med Hildegunn og hun er kjapp med å avfeie mine tanker om hva som kan være grunnen til denne dramatiske avgjørelsen.
-Det er ingen dramatikk i at jeg nå sier opp, det er kun en personlig vurdering av min egen arbeidssituasjon, forteller Hildegunn.
-Jeg har vært her i 7 år. Det å ha vært med fra starten har krevd mye. Nybegynnerfasen er over og skolen er godt etablert, og jeg kjenner at andre skal få lov til å løfte skolen enda mer. Nå står vi foran en spennende tid i skolen med nye læreplaner. Dette ser jeg som positivt, men kjenner likevel at det er riktig at noen andre skal lede dette arbeidet videre, fortsetter hun.

For rektoren har det ikke vært en enkel avgjørelse.
-Det som har vært vanskeligst med denne prosessen har vært tanken på å forlate det fantastiske personalet og den flotte elevflokken. Vi har fått på plass en svært dyktig inspektør og jeg kjenner ikke på noen bekymring i forhold til veien videre. Jeg har trivdes svært godt med de ansatte, og det er et veldig godt miljø både blant ansatte og i ledelsen.

Men så skyter den avtroppende rektoren inn.
-Det å gi fra meg en så god og spennende jobb for nestemann, en skole som har en god økonomisk drift og et så fantastisk personale, gjør at det tross alt er litt lettere å gi stafettpinnen videre, understreker hun.

Danielsen er en del av en stor Danielsen-familie med åtte skoler totalt. Dette er med på å gi trygghet og forutsigbarhet, mener den avtroppende rektoren.
-Det er alltid en viss spenning tilknyttet endring i ledelsen. Vi har tett og jevn kontakt med de andre Danielsen-skolene, og dette skaper et trygt samarbeidsmiljø for den nye ledelsen. Vi er godt innarbeidet med rutiner og en god kultur har satt seg her på skolen. Mange i personalet har vært på skolen i lang tid og dette skaper en god stabilitet på skolen, forteller hun.

Danielsen Ungdomsskole Haugesund ble startet i 2012 under paraplyen til Egill Danielsens stiftelse, og Hildegunn har vært med helt fra starten.
-Det var surrealistisk i starten. Jeg startet på kjøkkenbordet med en datamaskin. Da var det nødvendig å ha tett kontakt med de i stiftelsen som har lang erfaring med å starte skoler. I tillegg har det vært en fantastisk reise sammen med et veldig godt reisefølge i de ansatte her. Men det er ikke til å legge skjul på at det har vært krevende, og jeg har kjent på et veldig stort ansvar både når det gjelder oppbygging av skolen faglig, men også ansvaret for at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø, reflekterer hun.

Hildegunn liker ikke å snakke om det hun har fått til på skolen, men et par ting får jeg presset frem.
-Noe av det jeg har vært best på er å ansette dyktige medarbeidere. I tillegg tror jeg at jeg er flink til å ha eleven i fokus, forteller hun.

Når Hildegunn ser tilbake på disse årene er det også noen ting som hun kunne gjort annerledes.
-Jeg føler ofte at jeg kommer til kort fordi ansvarsområdene er mange og jeg skulle kanskje vært flinkere til å delegere mer av arbeidet, sier hun.

Rektoren har fortsatt mange drømmer for skolen selv om hun snart skal gi seg.
-Først av alt ønsker vi å gi skoletilbud til flere elever. Det er mange på venteliste, og vi skulle gjerne gitt tilbud til flere, sier hun.
-Det er viktig at vi alltid er bevisst på vår identitet som kristen friskole. Vi er et alternativ til offentlig skole. Vi ser på Gud som en naturlig del av vår virkelighet, og det er unaturlig i en skolehverdag at dette ikke får rom i undervisningen der elever skal øves i å reflektere over samfunn og liv. Jeg ønsker at skolen skal være en viktig bidragsyter til lokalsamfunnet med god faglig undervisning og samtidig vekke interessen hos elevene til å bidra i samfunnet på sin måte, forteller Hildegunn.

Til slutt ber jeg Hildegunn fortelle om sine videre planer nå når hun ikke skal være leder for Danielsen Ungdomsskole Haugesund lenger.
-Jeg har ingen planer for hva jeg skal gjøre videre. Jeg ser ikke bort fra at jeg kan fortsette å jobbe på Danielsen Ungdomsskole Haugesund om det legger seg til rette, men tenker også at det kan være kjekt med helt andre og spennende utfordringer.

Av Kjetil Sande

X