HakiDagen – samle vann til tørketida.

HakiDagen – samle vann til tørketida.

Alle elevene på skolen, var tirsdag 11.nov. i arbeid – enten i bedrifter eller hjemme. Hensikten var å gjøre en innsats for misjonsprosjektet vårt, samtidig som det er både en nyttig erfaring og en god øvelse for ungdommene. Takk til alle som deltar, enten du arbeider eller setter i arbeid.

Vi har valgt å kalle denne dagen HakiDagen. Haki er swahili og betyr rettferdighet. Vi er alle opptatt av rettferdighet, men først og fremst når vi opplever urettferdighet. Vi ønsker å fokuserer på den urettferdigheten som ikke rammer oss selv.

Det er rettferdig at alle mennesker i verden har tilgang til rent drikkevann.

Les mer om misjonsprosjektet.

X