Produktive elever

Produktive elever

I år har vi hatt et valgfag som heter produksjon av varer og tjenester. Dette er et valgfag som har som mål at elevene skal produsere noe, men også at elevene skal komme opp med gode forretningsideer. Vi har hatt 11 elever som har tatt dette valgfaget i år, og bildene viser noe av det elevene har laget.

I tillegg har elevene vært med på Junior-Entreprenøren som ble arrangert for første gang i Nord-Rogaland nylig. Trykk her for å lese en reportasje derfra i Haugesunds Avis, og elevene på bildet med skåler laget av vinylplater er elever på skolen vår.

X