Reformasjonens 500 år feiret på Danielsen

Reformasjonens 500 år feiret på Danielsen

Danielsen Ungdomsskole brukte hele onsdagen på å markere 500 års jubileet for reformasjonen. Hovedfokuset var på reformatoren Martin Luther, og elevene fikk masse gode inntrykk og oppgaver gjennom dagen.

Alle de ansatte var engasjerte i prosjektet, som var utarbeidet av skolens dyktige og kreative kunstnersjel, Monica Rønnestad.

– For oss var det viktig å få fram hvor viktig reformasjonen har vært for oss. Derfor har vi i dag både hatt besøk av «paven» og «Luther» selv. Elevene skulle få kjenne litt på hvordan det var å være på en gudstjeneste hvor alt skjedde på latinsk. Våre tre klasser hadde alle forskjellige oppgaver, pluss at de kunne delta på forskjellige aktiviteter underveis, sier Monica Rønnestad fornøyd.

I åttende klasse arbeidet elevene med en tidslinje, hvor de produserte forskjellige artikler og plakater om tiden hvor Luther stod fram med sine 95 teser. Niende klasse brukte tiden sin på å øve inn en muntlig tidslinje, hvor alle elevene deltok med opplesning på en fellessamling på slutten av dagen. Tiende klasse arbeidet med «Den lille katekisme», og brukte gammel boktrykkerkunst for å produsere trykksaker. Ellers var det flere stasjoner hvor elevene kunne delta. Noen skrev for hånd Paulus sitt romerbrev i Bibelen, som var en viktig bok for Luther. Kjekt var det at elevene ble godt kjent med begrepet NÅDE gjennom dagen, ved at de blant annet fikk spise herlige horn og velge seg en god sjokolade.

– Det så virkelig ut som elevene koste seg, og alle var de ivrige i de oppgavene de fikk. Det er jo kjekt med en annerledes skoledag. For oss var det også viktig å skape stemning, hvor de fikk høre på gregoriansk musikk og glimt fra en latinsk gudstjeneste. Håpet er at de nå har fått lære litt om Luther og reformasjonen, og at kunnskapen vil sitte godt etter mange gode opplevelser, slutter Rønnestad.

Se en film fra Lutherdagen vår: 

X