Skjema for søknad om fritak fra opplæringen

Skjema for søknad om fritak fra opplæringen

  • Privatskolelova § 3-13: Permisjon fra den pliktige opplæringen.
  • ”Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.”
  • Det henstilles til foresatte å bruke skoleruta ved planlegging av familiens ferieopphold og reiser.
  • Når foresatte søker om permisjon fra opplæringen gjennom et tidspunkt, må det alltid oppgis grunn for søknaden. Skolen er pålagt å se til at eleven får fast opplæring, og kan ikke uten videre innvilge søknaden. Foresatte er i dette tilfelle ansvarlig for elevens opplæring under fraværet.
  • Rektor kan gi en elev permisjon fra opplæringen i inntil to uker. Hvis foresatte ønsker permisjon (fri) fra opplæringen for eleven i mer enn to uker, har ikke skolen anledning til å innvilge det. Forestatte må i dette tilfelle melde eleven ut av skolen.
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
X