Skolepenger

nettbank1Det offentlige tilskuddet dekker 85 prosent av driftsutgiftene i offentlig skole. Resten dekkes inn av foreldrebetaling eller skolepenger. Størrelsen på skolepengene blir for skoleåret 2016/2017 kr. 15 300,- per år. Sum per måned i 10 måneder blir kr 1530,-

Skolepengene dekker undervisning, lærebøker, lunsj, miljøtur og mac til hver elev.

X