Elevopptak høsten 2016

Elevopptak høsten 2016

Vi har foretatt første elevopptak for skoleåret 2016/2017. Søknaden har vært stor, og det er sendt ut tilbudsbrev til de som har fått plass i første omgang. Fristen for å bekrefte at man tar imot plassen er 6.jan. Vi ber om at evt. avslag også meldes skriftlig til oss.

Etter denne datoen vil vi fortsette på ventelisten med å tilby elevplass. Så har du ikke hørt noe fra oss enda – fatt mot, det kan fortsatt være mulighet.

X