Forlenget dispensasjon

Forlenget dispensasjon

Det har vært knyttet noe spenning til om vi skulle få dispensasjon til å fortsette vår skoledrift i området hvor vi nå holder hus. Skolen er kommet for å bli. Dette handler ikke om skolens generelle godkjenning, men om beliggenheten i ytterkant av et industriområde på Vea. Hovedutvalg for teknisk og miljø, med Krf, Høyre og Frp i spissen, ga dispensasjon for fem nye år.

Dette gir oss ro til å fortsette vårt målrettede arbeid mot å finne permanent tomt og lokaler. Erfaringer vi har fått til nå, viser at både kommunikasjon og funksjonell bygning og uteareal er viktig.

Mens dette arbeidet pågår, lever vi godt der vi er nå. Som flere av våre folkevalgte uttrykte, har vi fått maksimalt utav både bygning og uteområde. Det kan vi si oss enig i.

Les hva Karmøynytt skriver om saken.

X