Kampen er ikke vunnet

Kampen er ikke vunnet

Sånn kan det også gjøres. Ikke all undervisning må foregå i klasserommet. Ikke all lesing må skje ved pulten. Ikke alle tekster må komme fra læreboken. Noen tema er for viktige til å eksperimentere med. Enkelte er for viktige til å la være.

 

Museumspreg

Like før sommeren stod 2. verdenskrig på agendaen for 9. trinn. Maria Indrøy Risanger, samfunnsfaglærer for 9B, gikk med en følelse av her var det potensiale for noe mer. Stoffet må inn under huden, det må sette seg, det må berøre og engasjere. Derfor reserverte hun et ekstra rom og lot det få et museumspreg med bilder, plakater og tekster spredd rundt omkring.

Gruppe etter gruppe vandret så gjennom utstillingen. De som var i naborommene hørte når de kom. Deretter ble det stille – helt stille. Noen i personalet tok også runden. De ble også stille – helt stille.

Vi er jo ikke like. Noen leser sakte, andre raskt. Noen har nok med én gang, andre må ha to, atter andre tre. Noen må se bilder først, andre like etterpå. Summa summarum ble det lest og reflektert langt over normalen denne timen, men uten at akkurat det ble ofret mange tankene. Tankene var nemlig et helt annet sted, omkring 80 år tilbake i tid. Noen oppdaget til sin forskrekkelse at historien pågår fortsatt.

 

Har lært mye

Emma Svendsen og Lene Kristoffersen hadde jo hatt om krigen før. De visste når den tok til og når den sluttet, og også hvilke land som ble berørt. Kanoner, soldater og leirer hadde de også sett bilder av. De visste ganske mye om hvor fælt det var, og at mange døde og flere ble skadde.

Men vi visste ikke at det var så ille med jødeforfølgelsen og sånn, forteller Emma. – Det bildet av skoene var jo grusomt. Fordi skoene ikke var laget av kjøtt og blod, så “overlevde” de.

Lene ble sjokkert da hun kom til siste post. – Tenk at det fortsatt er noen som tenker slik om jødene. Det stod der i et intervju med en nynazist. Etterpå hørte vi på en podkast i klassen med ham og en jødisk dame. Han sa det rett ut at hun ikke var et menneske. Det er helt utrolig.

Etterpå gikk de i gang med hver sin innlevering om saken. De kunne velge metode selv; film, presentasjon, lyd eller simpelthen tekst. Begge de to jentene valgte å skrive denne gangen, Emma for seg selv og Lene sammen med Madelen. – Læreren er kjempeflink, bedyrer de begge to. – Vi har lært mye på denne måten.

 


Her kan du se utdrag av utstillingens plakater. Se, les, tenk!

  • Photo Credit: Bibi595

Ein kan sjå på bildet og sjå ein mengde sko, men sanninga er at dei høyrde til jenter som meg. Jenter med kjensler og tankar. Jenter med håp for framtida, men som blei brutalt teken i frå dei. Ein skulle tru at skoa var det ein kunne kaste i frå seg, og ikkje menneska som eigde dei.”
– Julia Langåker, 9B

 

Før de reiser til Polen

Maria brenner for at vår generasjon må lære av fortiden. Også i dag er antisemittisme og menneskeverd et aktuelt tema.

Hun er fornøyd med det alternative undervisningsopplegget. – Ved å bruke flere sanser kan elevene tilnærme seg lærestoffet på en måte som kanskje gjør at de husker det bedre, sier hun.

Elevene har lest en stor mengde tekst på kort tid, uten at jeg tror de har vært klar over det selv. Vi tilegner oss lærestoff på ulike måter. For noen var det kanskje den rene faktainformasjonen som gav mest, mens for andre var det et bilde eller kanskje et sitat som gjorde mest inntrykk. Her kunne de stoppe opp og dvele ved det de selv ønsket, uten at jeg hastet videre for å komme til neste side i en powerpoint-presentasjon.

“Eg trur at det er viktigare enn nokon gong å snakke om dette emnet og la unge i dag få vite kva som verkeleg hendte. Ein god måte å gjere det på er å reise til konsentrasjonsleirar i både Polen og Tyskland. Gjer ein det, trur eg at ein blir merka for livet. Då kan min generasjon kjempe for at noko slikt aldri skal skje igjen.” – Julia Langåker, 9B

Dette er noe av essensen av det Maria ønsket i starten av læringsøkten. – Jeg håper denne måten å presentere lærestoffet på har gjort inntrykk på elevene, og at de har fått gjort seg noen egne tanker før de reiser til Polen i høst.

Ja, for det er akkurat slik. 9B har i løpet av en sommer blitt til 10B, og skoleturen står like for døren. Allerede 8. september setter de seg på bussen på vei til Stavanger, sammen med 10A. Deretter går flyet til Polen. Sterke inntrykk og styrket samhold er nok noe av det som vil være å finne i bagasjen en uke etterpå. Vi tror at det er en god investering – en investering for livet og framtiden. For kampen er enda ikke vunnet, men den er heller ikke tapt.

X