Ny skole nærmer seg

Ny skole nærmer seg

Det gleder oss å kunne fortelle at vi nå er godt i gang med reguleringsarbeidet for ny skole. Plankart, -beskrivelse, -bestemmelser og -forslag er sent inn for godkjenning til Karmøy kommune.

Tomten slik den ser ut i dag

Det er konsulentfirmaet Norconsult som i samarbeid med Tysseland Arkitektur har bistått skolen i arbeidet. Vi synes at det ser bra ut. Den ca 18 dekar store tomten ligger ypperlig til mellom Storhall Karmøy og fiskerimuseet. Her vil vi ha nærhet til kultur, natur, turterreng og ikke minst flerbrukshall og fotballbaner, både innen- og utendørs.

Skolen er godkjent av departementet for 270 elever fordelt på tre paralleller. Den nye skolen vil i fase 1 kunne romme dagens elevmasse, det vil si to klasser på hvert trinn, omlag 180 elever. Vi vil få store og godt egnede klasserom, egne rom for naturfag, mat & helse, kunst og musikk, rikelig med grupperom, et flott auditorium, en tilgjengelig administrasjon og gode arbeidsforhold for personalet. Øverst kan du bla deg gjennom kart, tegninger og illustrasjonsbilder som viser hvordan det kan bli seende ut.

Når det gjelder skyss til og fra skolen, så regner vi med at trenden fra i dag vil fortsette. Svært mange av våre elever sykler eller går. For de som er avhengige av buss, er det det offentlige tilbudet som gjelder, driftet av Kolombus. Etter Norconsult sine beregninger vil skolen i fase 1 bare genere 4,3% av den totale biltrafikken på Slettavegen.

Nå håper vi på en rask behandling i kommunen slik at reguleringen kommer på plass og vi kan ta fatt på selve byggearbeidet. Vi gleder oss til å sette spaden i jorda!

X