900 kroner i bot

900 kroner i bot

Vi går en ny mørketid i møte, og poengterer, som vi har gjort flere ganger før, viktigheten av å være synlig på vei til og fra skolen. Vi synes det er flott at flest mulig sykler til skolen. Men vi ønsker at alle skal komme frem like friske og hele som da de startet hjemmefra. Det er påbudt med lys på sykkel – båda framme og bak. Vi ber alle våre elever, og foresatte, om å følge opp dette. Refleks er også kjempeviktig.

19. oktober gjennomførte politiet en kontroll i Oslo, hvor 7 syklister ble bøtlagt med kr. 900,- for manglende lys. Vi er glade for at det blir tatt affære med dette. Tross alt, er det til syklistens beste. Du kan lese artikkelen her.

X