Arbeidsdag

Arbeidsdag

Alle elevene på skolen, var tirsdag 11.nov. i arbeid – enten i bedrifter eller hjemme. Hensikten var å gjøre en innsats for misjonsprosjektet vårt, samtidig som det er både en nyttig erfaring og en god øvelse for ungdommene. Takk til alle som deltar, enten du arbeider eller setter i arbeid. En særlig takk også til elevrådet som organiserer dette på en god måte.

Inntektene vil gå til et vannprosjekt i Kenya/Tanzania. Les mer om misjonsprosjektet.

X